СЕГА

СЛЕДУВА

ПОДОЦНА

16:05

Карен Пири

Karen Pirie | S01E01

СЕРИАЛ
17:30

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S07E02

СЕРИАЛ
18:45

Знам кој си

Se quien eres | S01E12

СЕРИАЛ

АКЦЕНТИ

Карен Пири

ПОН-СРЕ 21:00

Сакај ме

ПОН-ЧЕТ 22:25

Рибарска љубов

САБОТА 20:15

Од Италија со љубов

НЕДЕЛА 20:15

КАДЕ ДА ГО ГЛЕДАТЕ КАНАЛОТ PICKBOX TV?

Македонски Телеком

Pickbox TV каналот најдете го на 517. позиција.
Достапен е во Филмскиот канал во пакетите TV M и TV L.

Тотал ТВ

Pickbox ТV каналот се наоѓа на 108. позиција на платормата Тотал ТВ.
Достапен е за сите корисници уште од пакетот Старт.

ПРИЈАВА НА НОВОСТИ

Сакаш прв да ги дознаеш сите новости? 🙂


Пријави се за новости и не пропуштај сите омилени содржини да ги изгледаш на време!
Внеси ја својата е-пошта на којашто сакаш да ги примаш најновите вести поврзани со каналот Pickbox TV.

ПРОГРАМА НА PICKBOX ТV

ВТОРНИК
07.02.2023
СРЕДА
08.02.2023
ЧЕТВРТОК
09.02.2023
ПЕТОК
10.02.2023
САБОТА
11.02.2023
НЕДЕЛА
12.02.2023
16:05

Карен Пири

Karen Pirie | S01E01

СЕРИАЛ
17:30

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S07E02

СЕРИАЛ
18:45

Знам кој си

Se quien eres | S01E12

СЕРИАЛ
20:05

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E01

СЕРИАЛ
21:00

Карен Пири

Karen Pirie | S01E02

СЕРИАЛ
22:25

Сакај ме

Love Me | S01E02

СЕРИАЛ
23:10

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S07E02

СЕРИАЛ
0:25

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E01

СЕРИАЛ
1:20

Карен Пири

Karen Pirie | S01E02

СЕРИАЛ
2:45

Знам кој си

Se quien eres | S01E12

СЕРИАЛ
4:05

Сакај ме

Love Me | S01E02

СЕРИАЛ
6:55

Шест сестри

Seis hermanas | S01E473

СЕРИАЛ
7:50

Два живота

Two Lives | S01E92

СЕРИАЛ
8:50

Нешвил

Nashville | S06E04

СЕРИАЛ
9:30

Добрата вештерка

Good Witch | S01E02

СЕРИАЛ
10:10

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S07E02

СЕРИАЛ
11:25

Знам кој си

Se quien eres | S01E12

СЕРИАЛ
12:45

Шест сестри

Seis hermanas | S01E474

СЕРИАЛ
13:40

Два живота

Two Lives | S01E93

СЕРИАЛ
14:45

Нешвил

Nashville | S06E05

СЕРИАЛ
15:25

Добрата вештерка

Good Witch | S01E03

СЕРИАЛ
16:10

Карен Пири

Karen Pirie | S01E02

СЕРИАЛ
17:35

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S08E01

СЕРИАЛ
18:50

Знам кој си

Se quien eres | S01E13

СЕРИАЛ
20:05

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E02

СЕРИАЛ
21:00

Карен Пири

Karen Pirie | S01E03

СЕРИАЛ
22:30

Сакај ме

Love Me | S01E03

СЕРИАЛ
23:15

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S08E01

СЕРИАЛ
0:30

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E02

СЕРИАЛ
1:25

Карен Пири

Karen Pirie | S01E03

СЕРИАЛ
2:55

Знам кој си

Se quien eres | S01E13

СЕРИАЛ
4:10

Сакај ме

Love Me | S01E03

СЕРИАЛ
6:50

Шест сестри

Seis hermanas | S01E474

СЕРИАЛ
7:45

Два живота

Two Lives | S01E93

СЕРИАЛ
8:50

Нешвил

Nashville | S06E05

СЕРИАЛ
9:30

Добрата вештерка

Good Witch | S01E03

СЕРИАЛ
10:15

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S08E01

СЕРИАЛ
11:30

Знам кој си

Se quien eres | S01E13

СЕРИАЛ
12:45

Шест сестри

Seis hermanas | S01E475

СЕРИАЛ
13:40

Два живота

Two Lives | S01E94

СЕРИАЛ
14:40

Нешвил

Nashville | S06E06

СЕРИАЛ
15:20

Добрата вештерка

Good Witch | S01E04

СЕРИАЛ
16:05

Карен Пири

Karen Pirie | S01E03

СЕРИАЛ
17:35

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S08E02

СЕРИАЛ
18:50

Знам кој си

Se quien eres | S01E14

СЕРИАЛ
20:10

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E03

СЕРИАЛ
21:00

Тест за привлечност

The Attraction Test

ФИЛМ
22:20

Сакај ме

Love Me | S01E04

СЕРИАЛ
23:05

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S08E02

СЕРИАЛ
0:20

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E03

СЕРИАЛ
1:10

Подигрување со љубовта

The Baby Proposal

ФИЛМ
2:35

Знам кој си

Se quien eres | S01E14

СЕРИАЛ
3:55

Сакај ме

Love Me | S01E04

СЕРИАЛ
6:40

Шест сестри

Seis hermanas | S01E475

СЕРИАЛ
7:35

Два живота

Two Lives | S01E94

СЕРИАЛ
8:35

Нешвил

Nashville | S06E06

СЕРИАЛ
9:15

Добрата вештерка

Good Witch | S01E04

СЕРИАЛ
10:00

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S08E02

СЕРИАЛ
11:15

Знам кој си

Se quien eres | S01E14

СЕРИАЛ
12:35

Шест сестри

Seis hermanas | S01E476

СЕРИАЛ
13:30

Два живота

Two Lives | S01E95

СЕРИАЛ
14:35

Нешвил

Nashville | S06E07

СЕРИАЛ
15:15

Добрата вештерка

Good Witch | S01E05

СЕРИАЛ
16:00

Хроника на лоши љубовни состаноци

Bad Date Chronicles

ФИЛМ
17:20

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S09E01

СЕРИАЛ
18:35

Знам кој си

Se quien eres | S01E15

СЕРИАЛ
20:05

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E04

СЕРИАЛ
21:00

Измислена свршувачка

The Engagement Back-Up

ФИЛМ
22:25

Август

August

ФИЛМ
23:50

Фростовиот пристап

A Touch Of Frost | S09E01

СЕРИАЛ
1:05

Прифатлив ризик

Acceptable Risk | S01E04

СЕРИАЛ
2:00

Хроника на лоши љубовни состаноци

Bad Date Chronicles

ФИЛМ
3:20

Знам кој си

Se quien eres | S01E15

СЕРИАЛ
7:40

Вкусна кинеска храна

Good taste: Chinese | S01E24

СЕРИАЛ
8:05

Хроника на лоши љубовни состаноци

Bad Date Chronicles

ФИЛМ
9:25

Слатко лудило

Baking Mad | S02E15

СЕРИАЛ
9:50

Гответе со Ана Олсон

Bake With Anna Olson | S01E03

СЕРИАЛ
10:10

Тест за привлечност

The Attraction Test

ФИЛМ
11:30

Од пријател до свршеник

BFF Bride

ФИЛМ
12:55

Мистерии на гаражната распродажба: Убиство со текст

Garage Sale Mysteries: Murder by Text

ФИЛМ
14:20

Три спални, еден труп: Мистериите на Аурора Тигарден 

Three Bedrooms, One Corpse: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
15:45

Мистериите на Ема Филдинг: Поотровно од смртта

Emma Fielding: More Bitter Than Death

ФИЛМ
17:10

Месец на недели

A Month of Sundays

ФИЛМ
18:55

Сатин

Satin

ФИЛМ
20:15

Рибарска љубов

Fishing for Love

ФИЛМ
21:40

Ти, глупав човеку

You Stupid Man

ФИЛМ
23:10

Брак на слепо

Wedding Daze

ФИЛМ
0:35

Мистерии на гаражната распродажба: Убиство со текст

Garage Sale Mysteries: Murder by Text

ФИЛМ
2:00

Три спални, еден труп: Мистериите на Аурора Тигарден 

Three Bedrooms, One Corpse: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
3:25

Мистериите на Ема Филдинг: Поотровно од смртта

Emma Fielding: More Bitter Than Death

ФИЛМ
7:40

Вкусна кинеска храна

Good taste: Chinese | S01E25

СЕРИАЛ
8:05

Рибарска љубов

Fishing for Love

ФИЛМ
9:30

Слатко лудило

Baking Mad | S02E16

СЕРИАЛ
9:55

Гответе со Ана Олсон

Bake With Anna Olson | S01E04

СЕРИАЛ
10:15

Измислена свршувачка

The Engagement Back-Up

ФИЛМ
11:40

Шолја полна љубов

Brimming with Love

ФИЛМ
13:05

Мистерии на гаражната распродажба: Средновековно убиство

Garage Sale Mysteries: Murder Most Medieval

ФИЛМ
14:30

Куќата на Џулиус: Мистериите на Аурора Тигарден 

The Julius House: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ