СЕГА

СЛЕДУВА

ПОДОЦНА

12:00

Шест сестри

Seis hermanas | S01E386

СЕРИАЛ
12:55

Два живота

Two Lives | S01E05

СЕРИАЛ
13:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S08E01

СЕРИАЛ

АКЦЕНТИ

Шест сестри

ПОН- ПЕТ 11:10

Два живота

ПОН - ПЕТ 21:00

Момците од Медисон

ПОН - ПЕТ 21:50

Генијалци во кујната

САБ - НЕД 7:20

КАДЕ ДА ГО ГЛЕДАТЕ КАНАЛОТ PICKBOX TV?

Македонски Телеком

Pickbox TV каналот најдете го на 517. позиција.
Достапен е во Филмскиот канал во пакетите TV M и TV L.

Тотал ТВ

Pickbox ТV каналот се наоѓа на 108. позиција на платормата Тотал ТВ.
Достапен е за сите корисници уште од пакетот Старт.

ПРИЈАВА НА НОВОСТИ

Сакаш прв да ги дознаеш сите новости? 🙂


Пријави се за новости и не пропуштај сите омилени содржини да ги изгледаш на време!
Внеси ја својата е-пошта на којашто сакаш да ги примаш најновите вести поврзани со каналот Pickbox TV.

ПРОГРАМА НА PICKBOX ТV

ПЕТОК
07.10.2022
САБОТА
08.10.2022
НЕДЕЛА
09.10.2022
ПОНЕДЕЛНИК
10.10.2022
ВТОРНИК
11.10.2022
СРЕДА
12.10.2022
ЧЕТВРТОК
13.10.2022
ПЕТОК
14.10.2022
САБОТА
15.10.2022
НЕДЕЛА
16.10.2022
12:00

Шест сестри

Seis hermanas | S01E386

СЕРИАЛ
12:55

Два живота

Two Lives | S01E05

СЕРИАЛ
13:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S08E01

СЕРИАЛ
15:30

Нешвил

Nashville | S02E03

СЕРИАЛ
16:15

Момците од Медисон

Mad Men | S02E11

СЕРИАЛ
17:00

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E02

СЕРИАЛ
18:30

Скот и Бејли

Scott & Bailey | S03E03

СЕРИАЛ
19:15

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S08E02

СЕРИАЛ
21:00

Нешвил

Nashville | S02E04

СЕРИАЛ
21:45

Момците од Медисон

Mad Men | S02E12

СЕРИАЛ
22:30

Звукот на срцето

August Rush

ФИЛМ
0:15

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E02

СЕРИАЛ
1:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S08E02

СЕРИАЛ
3:30

Инспектор Морз

Inspector Morse | S05E05

СЕРИАЛ
5:15

Момците од Медисон

Mad Men | S02E12

СЕРИАЛ
7:25

Чудни суштества

Strange Creatures | S02E02

СЕРИАЛ
7:50

Преживување во Амазон

Surviving The Amazon | S01E01

СЕРИАЛ
8:40

Генијалци во кујната

Culinary Genius | S01E12

СЕРИАЛ
9:25

Љубовна преписка

Sincerely Truly Yours

ФИЛМ
10:50

Преселба кон љубовта

A Moving Romance

ФИЛМ
12:15

Куќата на Џулиус: Мистериите на Аурора Тигарден 

The Julius House: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
13:35

Звукот на срцето

August Rush

ФИЛМ
15:20

Летно вино

The Wine of Summer

ФИЛМ
16:45

Нора Робертс: Небото над Монтана

Nora Roberts: Montana Sky

ФИЛМ
18:15

Самрак

Half Light

ФИЛМ
20:00

Исцелител

The Healer

ФИЛМ
21:40

Плиток гроб

Shallow Grave

ФИЛМ
23:10

Морис

Maurice

ФИЛМ
1:25

Види, странец

Look, Stranger

ФИЛМ
2:40

Куќата на Џулиус: Мистериите на Аурора Тигарден 

The Julius House: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
4:00

Преселба кон љубовта

A Moving Romance

ФИЛМ
7:30

Чудни суштества

Strange Creatures | S02E03

СЕРИАЛ
7:55

Преживување во Амазон

Surviving The Amazon | S01E02

СЕРИАЛ
8:40

Генијалци во кујната

Culinary Genius | S01E13

СЕРИАЛ
9:30

Вљубени на -6 и пониско

40 Bellow & Falling

ФИЛМ
11:00

Љубовна вртелешка

Advance and Retreat

ФИЛМ
12:25

Убиство на полицискиот шеф: Мистериите на Аурора Тигарден 

Dead Over Heels: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
13:45

Исцелител

The Healer

ФИЛМ
15:25

Возачот Икс

DriverX

ФИЛМ
17:00

Нора Робертс: Месечината на Каролина

Nora Roberts: Carolina Moon

ФИЛМ
18:35

Преживеани

For Those In Peril

ФИЛМ
20:00

Девојката во паркот

The Girl In The Park

ФИЛМ
21:45

Соба со поглед

A Room with a View

ФИЛМ
23:35

Ова е Мартин Бонер

This is Martin Bonner

ФИЛМ
0:54

Самрак

Half Light

ФИЛМ
2:36

Убиство на полицискиот шеф: Мистериите на Аурора Тигарден 

Dead Over Heels: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
3:56

Љубовна вртелешка

Advance and Retreat

ФИЛМ
6:30

Нешвил

Nashville | S02E04

СЕРИАЛ
7:10

Шест сестри

Seis hermanas | S01E386

СЕРИАЛ
8:05

Два живота

Two Lives | S01E05

СЕРИАЛ
8:55

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E01

СЕРИАЛ
10:40

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E02

СЕРИАЛ
12:10

Шест сестри

Seis hermanas | S01E387

СЕРИАЛ
13:05

Два живота

Two Lives | S01E06

СЕРИАЛ
14:00

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S08E02

СЕРИАЛ
15:45

Нешвил

Nashville | S02E04

СЕРИАЛ
16:25

Момците од Медисон

Mad Men | S02E12

СЕРИАЛ
17:10

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E03

СЕРИАЛ
18:40

Скот и Бејли

Scott & Bailey | S03E04

СЕРИАЛ
19:25

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E01

СЕРИАЛ
21:00

Нешвил

Nashville | S02E05

СЕРИАЛ
21:45

Момците од Медисон

Mad Men | S02E13

СЕРИАЛ
22:30

Рослунд и Хелстром: Сандаче 21

Roslund & Hellström: Box 21 | S01E01

СЕРИАЛ
23:15

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E03

СЕРИАЛ
0:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E01

СЕРИАЛ
2:20

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E01

СЕРИАЛ
4:05

Момците од Медисон

Mad Men | S02E13

СЕРИАЛ
6:35

Нешвил

Nashville | S02E05

СЕРИАЛ
7:15

Шест сестри

Seis hermanas | S01E387

СЕРИАЛ
8:10

Два живота

Two Lives | S01E06

СЕРИАЛ
9:05

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E02

СЕРИАЛ
10:50

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E03

СЕРИАЛ
12:20

Шест сестри

Seis hermanas | S01E388

СЕРИАЛ
13:15

Два живота

Two Lives | S01E07

СЕРИАЛ
14:10

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E01

СЕРИАЛ
15:45

Нешвил

Nashville | S02E05

СЕРИАЛ
16:25

Момците од Медисон

Mad Men | S02E13

СЕРИАЛ
17:10

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E04

СЕРИАЛ
18:40

Скот и Бејли

Scott & Bailey | S03E05

СЕРИАЛ
19:25

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E02

СЕРИАЛ
21:00

Нешвил

Nashville | S02E06

СЕРИАЛ
21:45

Момците од Медисон

Mad Men | S03E01

СЕРИАЛ
22:30

Рослунд и Хелстром: Сандаче 21

Roslund & Hellström: Box 21 | S01E02

СЕРИАЛ
23:15

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E04

СЕРИАЛ
0:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E02

СЕРИАЛ
2:20

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E02

СЕРИАЛ
4:05

Момците од Медисон

Mad Men | S03E01

СЕРИАЛ
6:25

Нешвил

Nashville | S02E06

СЕРИАЛ
7:05

Шест сестри

Seis hermanas | S01E388

СЕРИАЛ
8:00

Два живота

Two Lives | S01E07

СЕРИАЛ
8:55

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E03

СЕРИАЛ
10:40

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E04

СЕРИАЛ
12:10

Шест сестри

Seis hermanas | S01E389

СЕРИАЛ
13:10

Два живота

Two Lives | S01E08

СЕРИАЛ
14:05

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E02

СЕРИАЛ
15:40

Нешвил

Nashville | S02E06

СЕРИАЛ
16:20

Момците од Медисон

Mad Men | S03E01

СЕРИАЛ
17:05

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E01

СЕРИАЛ
18:35

Скот и Бејли

Scott & Bailey | S03E06

СЕРИАЛ
19:20

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E03

СЕРИАЛ
21:00

Нешвил

Nashville | S02E07

СЕРИАЛ
21:45

Момците од Медисон

Mad Men | S03E02

СЕРИАЛ
22:30

Рослунд и Хелстром: Сандаче 21

Roslund & Hellström: Box 21 | S01E03

СЕРИАЛ
23:15

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E01

СЕРИАЛ
0:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E03

СЕРИАЛ
2:25

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E03

СЕРИАЛ
4:10

Момците од Медисон

Mad Men | S03E02

СЕРИАЛ
6:30

Нешвил

Nashville | S02E07

СЕРИАЛ
7:10

Шест сестри

Seis hermanas | S01E389

СЕРИАЛ
8:10

Два живота

Two Lives | S01E08

СЕРИАЛ
9:00

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E04

СЕРИАЛ
10:45

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E01

СЕРИАЛ
12:15

Шест сестри

Seis hermanas | S01E390

СЕРИАЛ
13:10

Два живота

Two Lives | S01E09

СЕРИАЛ
14:05

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E03

СЕРИАЛ
15:45

Нешвил

Nashville | S02E07

СЕРИАЛ
16:25

Момците од Медисон

Mad Men | S03E02

СЕРИАЛ
17:10

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E02

СЕРИАЛ
18:40

Скот и Бејли

Scott & Bailey | S03E07

СЕРИАЛ
19:25

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E04

СЕРИАЛ
21:00

Нешвил

Nashville | S02E08

СЕРИАЛ
21:45

Момците од Медисон

Mad Men | S03E03

СЕРИАЛ
22:30

Рослунд и Хелстром: Сандаче 21

Roslund & Hellström: Box 21 | S01E04

СЕРИАЛ
23:15

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E02

СЕРИАЛ
0:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E04

СЕРИАЛ
2:20

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E04

СЕРИАЛ
4:05

Момците од Медисон

Mad Men | S03E03

СЕРИАЛ
6:30

Нешвил

Nashville | S02E08

СЕРИАЛ
7:10

Шест сестри

Seis hermanas | S01E390

СЕРИАЛ
8:05

Два живота

Two Lives | S01E09

СЕРИАЛ
9:00

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E05

СЕРИАЛ
10:45

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E02

СЕРИАЛ
12:15

Шест сестри

Seis hermanas | S01E391

СЕРИАЛ
13:15

Два живота

Two Lives | S01E10

СЕРИАЛ
14:10

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S09E04

СЕРИАЛ
15:45

Нешвил

Nashville | S02E08

СЕРИАЛ
16:25

Момците од Медисон

Mad Men | S03E03

СЕРИАЛ
17:10

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E03

СЕРИАЛ
18:40

Скот и Бејли

Scott & Bailey | S03E08

СЕРИАЛ
19:25

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S10E01

СЕРИАЛ
21:00

Нешвил

Nashville | S02E09

СЕРИАЛ
21:45

Момците од Медисон

Mad Men | S03E04

СЕРИАЛ
22:30

Винарски шок

Bottle Shock

ФИЛМ
0:15

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E03

СЕРИАЛ
1:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S10E01

СЕРИАЛ
3:20

Инспектор Морз

Inspector Morse | S06E05

СЕРИАЛ
5:05

Момците од Медисон

Mad Men | S03E04

СЕРИАЛ
7:30

Чудни суштества

Strange Creatures | S02E04

СЕРИАЛ
7:55

Преживување во Амазон

Surviving The Amazon | S01E02

СЕРИАЛ
8:45

Генијалци во кујната

Culinary Genius | S01E14

СЕРИАЛ
9:35

Еден час доцнење

An Hour Behind

ФИЛМ
11:00

Хроника на лоши љубовни состаноци

Bad Date Chronicles

ФИЛМ
12:20

Шолја полна љубов

Brimming with Love

ФИЛМ
13:45

Еден куп проблеми: Мистериите на Аурора Тигарден 

A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
15:05

Винарски шок

Bottle Shock

ФИЛМ
16:50

Нора Робертс: Паднати ангели

Nora Roberts: Angels Fall

ФИЛМ
18:20

Страст на умот

Passion of Mind

ФИЛМ
20:00

Постхумно

Posthumous

ФИЛМ
21:25

51. држава

51st State

ФИЛМ
22:50

Чесно и праведно

2BPerfectlyHonest

ФИЛМ
0:15

Четворицата

Fourplay

ФИЛМ
1:25

Еден куп проблеми: Мистериите на Аурора Тигарден 

A Bundle of Trouble: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
2:45

Еден час доцнење

An Hour Behind

ФИЛМ
7:35

Чудни суштества

Strange Creatures | S02E05

СЕРИАЛ
8:00

Преживување во Амазон

Surviving The Amazon | S01E03

СЕРИАЛ
8:50

Генијалци во кујната

Culinary Genius | S01E15

СЕРИАЛ
9:40

Од пријател до свршеник

BFF Bride

ФИЛМ
11:05

Смртта на актерката: Мистериите на Аурора Тигарден 

Last Scene Alive: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
12:30

Страст на умот

Passion of Mind

ФИЛМ
14:10

Постхумно

Posthumous

ФИЛМ
15:35

Моќната Афродита

Mighty Aphrodite

ФИЛМ
17:05

Нора Робертс: Син чад

Nora Roberts: Blue Smoke

ФИЛМ
18:35

Брак на слепо

Wedding Daze

ФИЛМ
20:00

Феникс

Phoenix

ФИЛМ
21:40

Пчелите прават мед

Bees Make Honey

ФИЛМ
23:00

Коко Шанел и Игор Стравински

Coco Chanel & Igor Stravinsky

ФИЛМ
0:50

Нора Робертс: Паднати ангели

Nora Roberts: Angels Fall

ФИЛМ
2:20

Смртта на актерката: Мистериите на Аурора Тигарден 

Last Scene Alive: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ