СЕГА

СЛЕДУВА

ПОДОЦНА

6:25

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E01

СЕРИАЛ
7:40

Нешвил

Nashville | S01E06

СЕРИАЛ
8:20

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E01

СЕРИАЛ

АКЦЕНТИ

Убиствата во барот Луме

ПОН- ПЕТ 19:45

Ноќни повици

ПОН- ПЕТ 22:00

Убиства на реката

САБ 21:40

Jato

НЕД 21:40

КАДЕ ДА ГО ГЛЕДАТЕ КАНАЛОТ PICKBOX TV?

Македонски Телеком

Pickbox TV каналот најдете го на 517. позиција.
Достапен е во Филмскиот канал во пакетите TV M и TV L.

Тотал ТВ

Pickbox ТV каналот се наоѓа на 108. позиција на платормата Тотал ТВ.
Достапен е за сите корисници уште од пакетот Старт.

ПРИЈАВА НА НОВОСТИ

Сакаш прв да ги дознаеш сите новости? 🙂


Пријави се за новости и не пропуштај сите омилени содржини да ги изгледаш на време!
Внеси ја својата е-пошта на којашто сакаш да ги примаш најновите вести поврзани со каналот Pickbox TV.

ПРОГРАМА НА PICKBOX ТV

ВТОРНИК
03.10.2023
СРЕДА
04.10.2023
ЧЕТВРТОК
05.10.2023
ПЕТОК
06.10.2023
САБОТА
07.10.2023
НЕДЕЛА
08.10.2023
5:07

Ноќни повици

The Responder | S01E01

СЕРИАЛ
6:25

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E01

СЕРИАЛ
7:40

Нешвил

Nashville | S01E06

СЕРИАЛ
8:20

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E01

СЕРИАЛ
10:05

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E03

СЕРИАЛ
11:35

Чудесија

Wonderland | S02E08

СЕРИАЛ
12:20

Нешвил

Nashville | S01E07

СЕРИАЛ
13:00

Лото милионери

The Syndicate | S04E04

СЕРИАЛ
14:00

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E02

СЕРИАЛ
14:50

Шетланд

Shetland | S05E01

СЕРИАЛ
15:50

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E04

СЕРИАЛ
17:20

Чудесија

Wonderland | S02E09

СЕРИАЛ
18:05

Момците од Медисон

Mad Men | S05E10

СЕРИАЛ
18:50

Под сомнеж

Prime Suspect | S03E04

СЕРИАЛ
19:45

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E02

СЕРИАЛ
21:00

Шетланд

Shetland | S05E02

СЕРИАЛ
21:55

Ноќни повици

The Responder | S01E02

СЕРИАЛ
22:45

Момците од Медисон

Mad Men | S05E10

СЕРИАЛ
23:30

Под сомнеж

Prime Suspect | S03E04

СЕРИАЛ
0:25

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E02

СЕРИАЛ
1:40

Шетланд

Shetland | S05E02

СЕРИАЛ
2:35

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E02

СЕРИАЛ
3:25

Чудесија

Wonderland | S02E09

СЕРИАЛ
4:10

Ноќни повици

The Responder | S01E02

СЕРИАЛ
7:10

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E02

СЕРИАЛ
8:25

Нешвил

Nashville | S01E07

СЕРИАЛ
9:05

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E02

СЕРИАЛ
9:55

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S04E04

СЕРИАЛ
11:25

Чудесија

Wonderland | S02E09

СЕРИАЛ
12:10

Нешвил

Nashville | S01E08

СЕРИАЛ
12:50

Лото милионери

The Syndicate | S04E05

СЕРИАЛ
13:50

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E03

СЕРИАЛ
14:40

Шетланд

Shetland | S05E02

СЕРИАЛ
15:35

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E01

СЕРИАЛ
17:05

Чудесија

Wonderland | S02E10

СЕРИАЛ
17:50

Момците од Медисон

Mad Men | S05E11

СЕРИАЛ
18:35

Под сомнеж

Prime Suspect | S04E01

СЕРИАЛ
19:30

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E03

СЕРИАЛ
21:00

Шетланд

Shetland | S05E03

СЕРИАЛ
21:55

Ноќни повици

The Responder | S01E03

СЕРИАЛ
22:50

Момците од Медисон

Mad Men | S05E11

СЕРИАЛ
23:35

Под сомнеж

Prime Suspect | S04E01

СЕРИАЛ
0:30

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E03

СЕРИАЛ
2:00

Шетланд

Shetland | S05E03

СЕРИАЛ
2:55

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E03

СЕРИАЛ
3:45

Чудесија

Wonderland | S02E10

СЕРИАЛ
4:30

Ноќни повици

The Responder | S01E03

СЕРИАЛ
7:00

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E03

СЕРИАЛ
8:30

Нешвил

Nashville | S01E08

СЕРИАЛ
9:10

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E03

СЕРИАЛ
10:00

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E01

СЕРИАЛ
11:30

Чудесија

Wonderland | S02E10

СЕРИАЛ
12:15

Нешвил

Nashville | S01E09

СЕРИАЛ
12:55

Лото милионери

The Syndicate | S04E06

СЕРИАЛ
13:55

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E04

СЕРИАЛ
14:45

Шетланд

Shetland | S05E03

СЕРИАЛ
15:40

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E02

СЕРИАЛ
17:10

Чудесија

Wonderland | S02E11

СЕРИАЛ
17:55

Момците од Медисон

Mad Men | S05E12

СЕРИАЛ
18:40

Под сомнеж

Prime Suspect | S04E02

СЕРИАЛ
19:30

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E04

СЕРИАЛ
21:00

Шетланд

Shetland | S05E04

СЕРИАЛ
21:55

Ноќни повици

The Responder | S01E04

СЕРИАЛ
22:45

Момците од Медисон

Mad Men | S05E12

СЕРИАЛ
23:30

Под сомнеж

Prime Suspect | S04E02

СЕРИАЛ
0:20

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E04

СЕРИАЛ
1:50

Шетланд

Shetland | S05E04

СЕРИАЛ
2:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E04

СЕРИАЛ
3:35

Чудесија

Wonderland | S02E11

СЕРИАЛ
4:20

Ноќни повици

The Responder | S01E04

СЕРИАЛ
7:50

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S01E04

СЕРИАЛ
9:20

Нешвил

Nashville | S01E09

СЕРИАЛ
10:00

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E04

СЕРИАЛ
10:50

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E02

СЕРИАЛ
12:20

Чудесија

Wonderland | S02E11

СЕРИАЛ
13:05

Нешвил

Nashville | S01E10

СЕРИАЛ
13:45

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E05

СЕРИАЛ
14:35

Шетланд

Shetland | S05E04

СЕРИАЛ
15:30

Младиот инспектор Морз

Endeavour | S05E03

СЕРИАЛ
17:00

Чудесија

Wonderland | S02E12

СЕРИАЛ
17:45

Момците од Медисон

Mad Men | S05E13

СЕРИАЛ
18:30

Под сомнеж

Prime Suspect | S04E03

СЕРИАЛ
19:25

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S02E01

СЕРИАЛ
21:00

Шетланд

Shetland | S05E05

СЕРИАЛ
21:55

Ноќни повици

The Responder | S01E05

СЕРИАЛ
22:40

Ноќни повици

The Responder | S01E06

СЕРИАЛ
23:25

Момците од Медисон

Mad Men | S05E13

СЕРИАЛ
0:10

Под сомнеж

Prime Suspect | S04E03

СЕРИАЛ
1:05

Убиствата во барот Луме

Murders at Barlume | S02E01

СЕРИАЛ
2:40

Шетланд

Shetland | S05E05

СЕРИАЛ
3:35

Поаро

Agatha Christie's Poirot | S03E05

СЕРИАЛ
4:25

Чудесија

Wonderland | S02E12

СЕРИАЛ
5:10

Ноќни повици

The Responder | S01E05

СЕРИАЛ
7:10

Ноќни повици

The Responder | S01E06

СЕРИАЛ
7:55

Гответе со Ана Олсон

Bake with Anna Olson | S03E08

СЕРИАЛ
8:15

Гответе со Ана Олсон

Bake with Anna Olson | S03E09

СЕРИАЛ
8:35

Три спални, еден труп: Мистериите на Аурора Тигарден 

Three Bedrooms, One Corpse: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
10:00

Овде се служи љубов

Love Served Here

ФИЛМ
11:25

Лото милионери

The Syndicate | S04E04

СЕРИАЛ
12:25

Лото милионери

The Syndicate | S04E05

СЕРИАЛ
13:25

Лото милионери

The Syndicate | S04E06

СЕРИАЛ
14:25

Чудесија

Wonderland | S02E08

СЕРИАЛ
15:10

Чудесија

Wonderland | S02E09

СЕРИАЛ
15:55

Шетланд

Shetland | S05E01

СЕРИАЛ
16:55

Шетланд

Shetland | S05E02

СЕРИАЛ
17:50

Шетланд

Shetland | S05E03

СЕРИАЛ
18:45

Чувари на светилникот

The Lightkeepers

ФИЛМ
20:15

Семејството Кастил: Хевен

The Casteel Series: Heaven

ФИЛМ
21:40

Убиства на реката

The River Murders

ФИЛМ
23:05

Незамисливо

The Unthinkable

ФИЛМ
1:05

Три спални, еден труп: Мистериите на Аурора Тигарден 

Three Bedrooms, One Corpse: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
2:30

Овде се служи љубов

Love Served Here

ФИЛМ
7:25

Вистински убиства: Мистериите на Аурора Тигарден 

Real Murders: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
8:45

Гответе со Ана Олсон

Bake with Anna Olson | S03E10

СЕРИАЛ
9:05

Гответе со Ана Олсон

Bake with Anna Olson | S03E11

СЕРИАЛ
9:25

Уметноста на градината

The Art of Garden | S01E03

СЕРИАЛ
10:05

Куќата на Џулиус: Мистериите на Аурора Тигарден 

The Julius House: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
11:25

Љубовни совети

Love Hacks

ФИЛМ
12:50

Чудесија

Wonderland | S02E10

СЕРИАЛ
13:35

Чудесија

Wonderland | S02E11

СЕРИАЛ
14:20

Чудесија

Wonderland | S02E12

СЕРИАЛ
15:05

Шетланд

Shetland | S05E04

СЕРИАЛ
16:00

Шетланд

Shetland | S05E05

СЕРИАЛ
16:55

Астерикс и Обеликс во Британија

Astérix and Obélix: God Save Britannia

ФИЛМ
18:35

Светицата Џуди

Saint Judy

ФИЛМ
20:15

Семејството Кастил: Мрачниот ангел

The Casteel Series: Dark Angel

ФИЛМ
21:40

Jato

The Flock

ФИЛМ
23:15

Да не се остари

Never Grow Old

ФИЛМ
0:45

Куќата на Џулиус: Мистериите на Аурора Тигарден 

The Julius House: An Aurora Teagarden Mystery

ФИЛМ
2:05

Љубовни совети

Love Hacks

ФИЛМ
3:30

Астерикс и Обеликс во Британија

Astérix and Obélix: God Save Britannia

ФИЛМ