Црна тревога

Code Black

Црна тревога

Code Black

Достапни сезони: 1 | 2

Жанр: Драма

Година: 2015. -

Актери: Marcia Gay Harden, Benjamin Hollingsworth, Harry Ford

Продуцент: Michael Seitzman

Напнатата медицинска драма се одвива во најзлогласната итна служба на нацијата, каде што постојаниот прилив на пациенти често ги надминува достапните ресурси. На тамошните одлични лекари и друг медицински персонал им останува да го примат и да го лекуваат секој нов пациент. Често се работи за секунди, па се потребни и брзина и вештина, а пациентите претежно доаѓаат или да умрат или да го доживеат чудото на спасување живот.

ГЛЕДАЈ ВЕДНАШ