БЛЕЧЛИЕВИОТ КРУЖОК

The Bletchley Circle

БЛЕЧЛИЕВИОТ КРУЖОК

The Bletchley Circle

Достапни сезони: 1 | 2

Жанр: Криминалистички

Година: 2012.- 2014.

Актери: Rachael Stirling, Julie Graham, Sophie Rundle

Продуцент: Jake Lushington

Годината е 1951, а Сузан, Мили, Луси и Џин се враќаат дома откако одиграле клучна улога во војната, пробивајќи ги германските воени шифри кои им помогнале на сојузниците да дојдат до информациите штп го забрзале завршувањето на војната. Сузан на прв поглед изгледа како типична домаќинка од педесеттите, но кога слуша за низата нерешени убиства во Лондон, нејзиниот остар и прониклив ум веднаш ги буди инстинктите од Блечли. Со белешки, список на датуми и места и со волнени нишки што ги поврзуваат точките, Сузан ја забележува шемата која никој дотогаш не ја забележал...

ГЛЕДАЈ ВЕДНАШ